Monday, 18/10/2021 - 12:30|
Toàn thể Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên Trường Mầm non Bình Thuận chung tay với toàn xã hội cùng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 40
Hôm qua : 145
Tháng 10 : 2.710
Năm 2021 : 29.326

Kế hoạch trong tâm năm học 2017 - 2018

KẾ HOẠCH TRONG TÂM NĂM HỌC 2017 - 2018

STT

Nội dung trọng tâm

BSung

Tháng 8/2017

- Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho năm học mới .

- Dự bồi d­ưỡng bồi dưỡng tập huấn hè cho CBQL và GV

- Dự tổng kết năm học 2016 - 2017 của ngành .

- Tuyển sinh, Rèn nề nếp trẻ

- Chuẩn bị ch­ương trình văn nghệ cho khai giảng,.

- Họp phụ huynh HS đầu năm học ngày 18/8

- Điều tra phổ cập xóa mù.

- Lao động vệ sinh trường lớp

Tháng 9/2017

- Tiếp tục tuyên truyền vận động trẻ đến trường.

- Sắp xếp ổn định biên chế các lớp

- Tổ chức khai giảng.

- Tập huấn cho giáo viên nhân viên mới

- Triển khai các văn bản , chỉ thị của ngành tới GV

- Chăm sóc giáo dục trẻ theo ch­ương trình.

- Cân xếp kênh cho trẻ đợt 1 .- Báo cáo đầu năm học.

- Phát động thi đua đợt 1 - Xây dựng kế hoạch .

- Mua sắm đồ dùng , trang thiết bị cho cô và trẻ .

- Dự giờ , kiểm tra đầu năm học .

- Khám sức khoẻ cho trẻ lần 1. - Báo cáo VAC.

- Hoàn thành sổ theo dõi phổ cập trẻ 5 tuổi.

- Họp PHHS các nhóm lớp

- Xây dựng kế hoạch năm học

- Duyệt kế hoạch năm học nhà trường

- Duyệt kế hoạch thu – chi các loại quỹ.

- Tổ chức hội nghị CBCC (16/9)

Tháng 10/2017

- Tổ chức Hội thi “Bếp ăn 10 tốt”.

- Chăm sóc trẻ theo ch­ương trình.

- Duyệt kế hoạch cá nhân , tổ trường đăng ký thi đua.

.- Tổ chức tết trung thu cho trẻ.

- Kiểm tra, thăm lớp, dự giờ, thao giảng.

- Kỷ niệm 20/10 .

- Kiểm tra chuyên môn toàn diện giáo viên

- Học nhiệm vụ năm học. - KT hồ sơ sổ sách

- Xây dựng kế hoạch thi “Cô giáo như mẹ hiền”

- Dự sinh hoạt BCL chuyên môn lần 1 tại xã Quân Chu

Tháng 11/2017

- Tổ chức Hội thi “Cô giáo như mẹ hiền”

- Chăm sóc giáo dục trẻ theo ch­ương trình .

- Kiểm tra, thăm lớp, dự giờ, thao giảng.

- Kiểm tra dân chủ HSSS- Chấm ĐDĐC lần 1

- Tổ chức kỷ niệm 20/11 .

- Sơ kết thi đua đợt 1 . Phát động thi đua đợt 2.

- Kiểm tra chuyên môn, toàn diện giáo viên.

- Xây dựng phóng sự người tốt việc tốt.

Tháng 12/2017

- Chăm sóc giáo dục trẻ theo ch­ương trình .

- Thi GVG GV thực hiện vệ sinh cá nhân trẻ cấp huyện

- Cân xếp kênh cho trẻ lần 2 – Báo cáo VAC

- Báo cáo sơ kết kỳ I.- Dự giờ , kiểm tra , thao giảng .

- Kiểm tra chuyên môn, toàn diện giáo viên.

- Tổ chức hội khoẻ măng non cho trẻ.

- Tổ chức thi “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”

Tháng 1/2018

- Chăm sóc giáo dục trẻ theo ch­ương trình .

- Kiểm tra , thăm lớp , dự giờ theo kế hoạch.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách lần 2 .- Chấm đồ dùng đợt 2 .

- Sơ kết thi đua đợt 2, học kỳ I. Phát động thi đua đợt 3

- Kiểm tra việc thực hiện các chuyên đề.

- Tổ chức tốt “Bé vui Hội xuân, trò chơi dân gian cho trẻ.

- KT chuyên đề “XD trường MN lấy trẻ làm trung tâm”

Tháng 2/2018

- Chăm sóc giáo dục trẻ theo chư­ơng trình .

- Kiểm tra , thăm lớp , dự giờ theo kế hoạch.

- Kiểm tra chuyên môn, toàn diện giáo viên.

Tháng 3/2018

- Chăm sóc giáo dục trẻ theo chư­ơng trình .

- Kiểm tra, thăm lớp, dự giờ theo kế hoạch.

- Tổ chức hội khoẻ măng non cho trẻ

- Kiểm tra dân chủ HSSS, Chấm đồ dùng đồ chơi lần 3.

- Sơ kết thi đua đợt 3 , phát động thi đua đợt 4.

- Rà soát lại các chỉ tiêu thi đua để thực hiện .

- KT thực hiện PC GD trẻ 5 tuổi.

- Cân xếp kênh cho trẻ lần 3,

- Khám sức khoẻ cho trẻ lần 2.

- Hoàn thiện mọi điều kiện để công nhận lại chuẩn lần 3

Tháng 4/2018

- Chăm sóc giáo dục trẻ theo chư­ơng trình .

- Kiểm tra, dự giờ, thao giảng .

- Đánh giá trẻ 5 tuổi .

- Chuẩn bị HSSS kiểm tra thi đua cuối năm .

- Kiểm tra chuyên môn, toàn diện giáo viên.

- Sinh hoạt chuyên môn.

- Dự SHCM lần 3 tại Yên Lãng

- Tổ chức Hội thi “Bé thông Minh Nhanh trí”

Tháng 5/2018

- Chăm sóc giáo dục trẻ theo ch­ương trình .

- Kiểm tra, dự giờ, thao giảng .

- Đánh giá trẻ theo các độ tuổi .

- KT thi đua cuối năm.

- Chuẩn bị HSSS kiểm tra thi đua cuối năm.

- Báo cáo TK cuối năm , BC thi đua, BC thống kê

- Tổng kết năm học. - Tổ chức 1/6

- Báo cáo thi đua.

Tháng

6+7/2018

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hè 2018.

- Nghỉ hè .

- Tập huấn BDTX cho CBQL và giáo viên, nhân viên

                                                                         Ngày 10 tháng 9 năm 2017

                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                    Vũ Thị Thủy