Thứ tư, 07/12/2022 - 15:57|
Toàn thể Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên Trường Mầm non Bình Thuận chung tay với toàn xã hội cùng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
 • Trần Thị Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM 3 - GVCN lớp 2TA2
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0355351671
  • Email:
   tranquyenmn@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CM 3 - GVCN lớp 2TA3
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0393625574
  • Email:
   nguyenthitumn1986@gmail.com
 • Trần Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lơp 2TA3
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0979055778
  • Email:
   tranthily03121995@gmail.com
 • Tạ Thị Dương Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nấu ăn
  • Điện thoại:
   0396143775
  • Email:
   tathiduonglieu@gmail.com
 • Bùi Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nấu ăn
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0972820371
  • Email:
   buithily1965@gmail.com
 • Trương Thị Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 2TA4
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0392618088
  • Email:
   truonghoaimnphucuong@gmail.com
 • Bùi Thị Như Ý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 2TA4
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0978549811
  • Email:
   buithinhuyak@gmail.com
 • Phan Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nấu ăn
  • Điện thoại:
   0359995881
  • Email:
   phanthihien1981@gmail.com
 • Cao Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nấu ăn
  • Điện thoại:
   0392990368
  • Email:
   caothihuong1978@gmail.com
 • Đinh Kim Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 2TA2
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0398867733
  • Email:
   lananhcdmn@gmail.com
 • Trương Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 2TA3
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0359002539
  • Email:
   truongnhung.mn@gmail.com
 • Đoàn Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nấu ăn
  • Điện thoại:
   0976574502
  • Email:
   doangiangdttn@gmail.com
 • Vũ Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 2TA1
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0368478999
  • Email:
   muoiduyen1989@gmail.com
 • Trần Thị Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 2TA2
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0975 477 282
  • Email:
   linhluan2011@gmail.com
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 36
Hôm qua : 63
Tháng 12 : 1.082
Năm 2022 : 39.748