Sunday, 02/10/2022 - 20:50|
Toàn thể Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên Trường Mầm non Bình Thuận chung tay với toàn xã hội cùng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 252
Hôm qua : 421
Tháng 10 : 672
Năm 2022 : 27.267

Danh sách giáo viên trường Mầm Non Bình Thuận năm học 2012 - 2013

Danh sách giáo viên trường Mầm Non Bình Thuận năm học 2012 - 2013

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH THUẬN NĂM HỌC 2012 – 2013

 

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Dân tộc

Nhiệm vụ được giao
(Ghi rõ lớp CN)

1

Vũ Thị Thuỷ

07/09/1971

Kinh

Hiệu trưởng

2

Dương Thị Mơ

13/03/1982

Kinh

Hiệu phó

3

Đỗ Thị Hương

20/08/1967

Kinh

Kế toán

4

Nguyễn Thị Phương

04/05/1982

Kinh

Văn thư

5

Triệu Thị Thuỷ

07/091988

Dao

Y tế

6

Trần Thị Thu Hiền

26/02/1982

Kinh

Giáo viên lớp 4TA

7

Phạm Thị Thuý

22/07/1990

Kinh

Giáo viên lớp 4TA

8

Hoàng Thị Hiền

21/12/1986

Kinh

Giáo viên lớp 5TA

9

Hoàng Thị Nguyên

19/04/1982

Tày

Giáo viên lớp 5TB

10

Hà Thị Thảo

10/08/1990

Tày

Giáo viên lớp 3TA

11

Nguyễn Thị Huệ

26/10/1991

Kinh

Giáo viên lớp 3TB

12

Nguyễn Thị Hà Thương 

17/11/1987

Kinh

Giáo viên lớp 3TC

13

Bùi Thị Lý

15/01/1965

Kinh

GV lớp 24-36T

14

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

25/12/1981

Kinh

Giáo viên lớp 3TB

15

Ngô Thị Nhung

03/05/1983

Kinh

Giáo viên lớp 5TC

16

Nguyễn Thị Thanh

23/10/1988

Kinh

GV lớp 24-36T

17

Nguyễn Thị Tú

18/07/1986

Kinh

GV lớp 24-36T

18

Vũ Thị Anh Thư

13/12/1986

Kinh

Giáo Viên lớp 5TC

19

Nguyễn Thi Lan

08/09/1989

Kinh

Giáo viên lớp 3TA

20

Trần Thị Vinh

16/03/1965

Kinh

Giáo viên lớp 4 TB

21

Dương Thị Nhung

10/12/1983

Kinh

Giáo viên lớp 4TB

22

Nguyễn Thị Trà My

29/06/1992

Kinh

Giáo viên lớp 4TB

23

Trần Thị Linh

12/06/1991

Kinh

GV lớp 24-36T

24

Vũ Thị Duyên

19/04/1989

Kinh

Cô nuôi

25

Trần Thị Quyên

12/12/1971

Kinh

Cô nuôi

26

Trần Thị Hiền

22/11/1981

Kinh

Cô nuôi

27

Nguyễn Thị Biển

04/07/1989

Kinh

Cô nuôi

28

Vũ Thị Vân

19/10/1975

Kinh

Giáo viên lớp 5TB

29

Trần Thị Đông

29/10/1975

Kinh

Giáo viên lớp 5TA

30

Lê Hồng Vân

31/03/1987

Kinh

Giáo viên lớp 3TC

31

Trần Thị Ngọc Ánh

23/02/1992

Kinh

Giáo viên lớp 4TA