Wednesday, 10/08/2022 - 20:53|
Toàn thể Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên Trường Mầm non Bình Thuận chung tay với toàn xã hội cùng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 32
Hôm qua : 27
Tháng 08 : 350
Năm 2022 : 20.475

Danh sach hoi dong truong 2013 - 2014

Danh sách hội đồng trường Mầm non Bình Thuận nhiệm kỳ 2013 - 2016.

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẠI TỪ
TRƯỜNG MẦM NON  BÌNH THUẬN

 Số: 84/TTr – MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận,  ngày 26  tháng 8 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị ra Quyết định bổ sung Hội đồng trường nhiệm kỳ 2013 – 2016

Căn cứ vào Quyết định số 14/2008/QĐ-BGĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non;

Căn cứ vào đặc điểm tình hình, năng lực công tác và có sự thay đổi về đội ngũ cán bộ, giáo viên năm học 2013 – 2014;

Căn cứ vào Biên bản họp hội đồng ngày 26/8/2013 của trường Mầm non Bình Thuận về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ  2013 – 2016.
Trường Mầm non Bình Thuận làm tờ trình đề nghị với Phòng Giáo dục & Đào tạo ra Quyết định thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2013 – 2016  để nhà trường kiện toàn các tổ chức trong nhà trường./.

 Xin trân trọng cám ơn !

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (Đề nghị);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

  

                                Vũ Thị Thuỷ

 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG MẦM NON BÌNH THUẬN

Nhiệm kỳ 2013 – 2016

( Kèm theo tờ trình số 84/Tr – MN ngày 26 tháng 8 năm 2013)

 

STT

 

Họ và tên

 

Đơn vị

Chức vụ, nhiệm vụ đang đảm nhiệm

Chức danh hội đồng trường

01

Vũ Thị Thuỷ

MN Bình Thuận

Hiệu Trưởng – Bí thư Chi bộ

Chủ tịch

02

Dương Thị Mơ

MN Bình Thuận

Hiệu Phó – PBT Chi bộ

Phó chủ tịch

03

Ngô Thị Nhung

MN Bình Thuận

Hiệu Phó – Phụ trách nuôi dưỡng

Ủy viên

04

Trần Thị  Thu Hiền

MN Bình Thuận

GV- Trưởng ban thanh tra ND

Ủy viên

05

Hoàng Thị Nguyên

MN Bình Thuận

GV  - Tổ trưởng tổ 1

Ủy viên

06

Trần Thị Vinh

MN Bình Thuận

GV – CTCĐ - Tổ trưởng tổ 2

Ủy viên

07

 Trần Thị Quyên

MN Bình Thuận

GV - Tổ phó tổ 3

Ủy viên -Thư ký

08

Đỗ Thị Hương

MN Bình Thuận

Kế toán-Tổ trưởng tổ 3

Ủy viên 

09

Lê Hồng Vân

MN Bình Thuận

GV-Bí thư Đoàn

Ủy viên

( Ấn định danh sách gồm 09 người)