Wednesday, 10/08/2022 - 20:27|
Toàn thể Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên Trường Mầm non Bình Thuận chung tay với toàn xã hội cùng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 31
Hôm qua : 27
Tháng 08 : 349
Năm 2022 : 20.474

Thông tin CBGV năm học 2013 - 2014

Năm học 2013 - 2014 trường mầm non Bình Thuận có tổng số 31 CBGV,NV.
Năm học 2013 - 2014 trường mầm non Bình Thuận có tổng số 31 CBGV,NV. Trong đó biên chế 27; Hồng huyện 01; Hợp đồng trường 03.

         PHÒNG GD & ĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH THUẬN

          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN  Năm học: 2013 – 2014

 

TT

 

 

Họ và tên

 

 

Năm sinh

 

 

Trình độ

 

 

Nhiện vụ được giao

 

 

Ghi chú

 

 

01

 

 

Vũ Thị Thuỷ

 

 

1971

 

 

ĐH

 

 

BTCB - Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

02

 

 

Nguyễn Thị Phương

 

 

1984

 

 

ĐH

 

 

P.Hiệu trưởng 1

 

 

 

 

 

03

 

 

Đỗ Thị Hương

 

 

1967

 

 

 

 

K. toán – TT v.phòng

 

 

 

 

 

04

 

 

Nguyễn Thị Lan Anh

 

 

1988

 

 

TC

 

 

GV lớp 4T B

 

 

 

 

 

05

 

 

Triệu Thị Thuỷ

 

 

1989

 

 

TC

 

 

Nhân viên ytế - TP v phòng

 

 

 

 

 

06

 

 

Trần Thị Đông

 

 

1975

 

 

 

 

GV lớp 5T A

 

 

 

 

 

07

 

 

Hoàng Thị Lẫm

 

 

1987

 

 

 

 

Cô nuôi

 

 

 

 

 

08

 

 

Trần Thị.Thu Hiền

 

 

1982

 

 

ĐH

 

 

GV lớp 5TB- Tổ phó tổ 1

 

 

 

 

 

09

 

 

Hoàng Thị Hiền

 

 

1986

 

 

ĐH

 

 

GV 3TC

 

 

 

 

 

10

 

 

Nguyễn Thị Kiều Loan

 

 

1990

 

 

TC

 

 

Co nuôi

 

 

Hợp đồng huyện

 

 

11

 

 

Nguyễn Thị Tú

 

 

1986

 

 

ĐH

 

 

GV nhà trẻ 2B-T.phó tổ 3

 

 

 

 

 

12

 

 

Nguyễn Thị Phương Trinh

 

 

1989

 

 

TC

 

 

GV lớp 3 tuổi B

 

 

Hợp đồng trường

 

 

13

 

 

Bùi Quỳnh Trang

 

 

1993

 

 

TC

 

 

GV lớp 3 tuổi A

 

 

Hợp đồng trường

 

 

14

 

 

Nguyễn.T. Ánh.Tuyết

 

 

1981

 

 

ĐH

 

 

GV lớp 4 tuổi A

 

 

 

 

 

15

 

 

Trần Thị Quyên

 

 

1971

 

 

 

 

CN-Tổ Trưởng tổ 3

 

 

 

 

 

16

 

 

Hoàng Thị Nguyên

 

 

1982

 

 

ĐH

 

 

GV lớp 5TA – TT t2

 

 

 

 

 

17

 

 

Ngô Thị Nhung

 

 

1983

 

 

ĐH

 

 

PHiệu trưởng 2

 

 

 

 

 

18

 

 

Vũ Thị Vân

 

 

1975

 

 

 

 

GV 5TB – Tphó tổ 2

 

 

 

 

 

19

 

 

Lê Hồng Vân

 

 

1987

 

 

ĐH

 

 

GV lớp 3 tuổi C

 

 

 

 

 

20

 

 

Liêu Thị Kim Chi

 

 

1991

 

 

TC

 

 

GV lớp 3 tuổi C

 

 

Hợp đồng trường

 

 

21

 

 

Bùi Thị Lý

 

 

1965

 

 

TC

 

 

GV nhà trẻ 2 A

 

 

 

 

 

22

 

 

Trần Thị Vinh

 

 

1965

 

 

TC

 

 

CTCĐ-GV 4TB – T.T t1

 

 

 

 

 

23

 

 

Nguyễn Thị Biển

 

 

1989

 

 

ĐH

 

 

GV nhà trẻ 2 A

 

 

 

 

 

24

 

 

Vũ Thị Duyên

 

 

1989

 

 

ĐH

 

 

Cô nuôi

 

 

 

 

 

25

 

 

Nguyễn Thị Huệ

 

 

1991

 

 

TC

 

 

GV lớp 3TB

 

 

 

 

 

26

 

 

Trần Thị Ngọc Ánh

 

 

1992

 

 

TC

 

 

GV lớp 4TC

 

 

 

 

 

27

 

 

Trần Thị Linh

 

 

1991

 

 

 

 

GV lớp 2TB

 

 

 

 

 

28

 

 

Nguyễn.T. Hà Thương

 

 

1987

 

 

TC

 

 

GV lớp 4TA

 

 

 

 

 

29

 

 

Nguyễn Thị Trà My

 

 

1992

 

 

TC

 

 

GV lớp 3TA

 

 

 

 

 

30

 

 

Phạm Thị Thúy

 

 

1990

 

 

TC

 

 

GV lớp 4TC

 

 

 

 

 

31

 

 

Hà Thị Thảo

 

 

1990

 

 

 

 

GV lớp 3TA

 

 

 

 


                                                                                                       
Ngày 01 tháng 10 năm 2013

                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                Vũ Thị Thủy