Wednesday, 10/08/2022 - 21:45|
Toàn thể Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên Trường Mầm non Bình Thuận chung tay với toàn xã hội cùng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 32
Hôm qua : 27
Tháng 08 : 350
Năm 2022 : 20.475

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục ở trường mầm non Bình Thuận

Tự đánh giá là quá trình nhà trường tự xem xét, nghiên cứu các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để mô tả hiện trạng, tự xem xét, tự kiểm tra, chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và các biện pháp thực hiện để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục và để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục.Trong những năm qua trường mầm non Bình Thuận đã chỉ đạo và tổ chức tương đối tốt công tác tự đánh giá theo hướng dẫn quy định tại Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018, Công văn số 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non. Chất lượng giáo dục của nhà trường được cải thiện, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp ngày càng cao. Trường duy trì, giữ vững kết quả kiểm định giáo dục cấp độ 3, trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hoạt động tự đánh giá của nhà trường đang có những khó khăn trong việc quản lý, chỉ đạo. Nhận thức của cán bộ, giáo viên về tầm quan trọng, tác dụng của hoạt động tự đánh giá chưa sâu sắc, chưa chú trọng đến nội dung, chưa thường xuyên liên tục, hạn chế về năng lực tổ chức thực hiện, tốn kém thời gian, kinh phí của đơn vị. Nhận thấy những tồn tại trong công tác tự đánh giá của nhà trường, là một cán bộ quản lý được phân công phụ trách hoạt động tự đánh giá trong nhà trường, tôi đã mạnh dạn nghiên cứu và thử nghiệm sáng kiến“Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục ở trường mầm non Bình Thuận”. Sáng kiến có sử dụng các biện pháp:

Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức, năng lực cho giáo viên, nhân viên tham gia hoạt động tự đánh giá trường mầm non theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng.

Biện pháp 2: Hướng dẫn giáo viên, nhân viên tham gia hoạt động tự đánh giá thu thập, xử lý và phân tích minh chứng, đánh giá các mức đạt được theo từng tiêu chí và viết phiếu đánh giá tiêu chí.

Biện pháp 3: Tham mưu tăng cường các điều kiện hỗ trợ cho công tác tự đánh giá trường mầm non theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

Biện pháp 4: Chú trọng thực hiện việc kiểm tra, đánh giá đối với công tác tự đánh giá trường mầm non theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục một cách hiệu quả.

Qua một năm áp dụng sáng kiến “Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục ở trường Mầm non Bình Thuận”, bản thân tôi nhận thấy công tác tự đánh giá của nhà trường đã đạt được những hiệu quả thiết thực:

Đối với bản thân:

Có thêm nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tự đánh giá được thực hiện thường xuyên và mang lại hiệu quả cao. Kế hoạch tự đánh giá được xây dựng cụ thể, đúng người đúng việc và thực hiện một cách khoa học.

Đối với giáo viên, nhân viên:

Nhận thức của giáo viên, nhân viên về tầm quan trọng của công tác tự đánh giá được nâng lên rõ rệt, giáo viên, nhân viên chủ động, tích cực với công việc được phân công trong công tác tự đánh giá, khả năng phối kết hợp trong các nhóm công tác được nâng cao, ý thức tập thể được phát huy hơn hẳn những năm trước. Giáo viên đã nắm chắc nội dung của 5 tiêu chuẩn và 25 tiêu chí, đã phân biệt rõ các nội dung và nội hàm chỉ báo, thu thập, xử lý, phân tích và mã hoá các thông tin minh chứng thuyết phục, khoa học, đã biết viết cách phiếu đánh giá tiêu chí.

Đối với nhà trường:

Cơ sở vật chất được cải thiện, chất lượng báo cáo tự đánh giá được nâng cao: phần dữ liệu số liệu chính xác, phần nội dung đúng, đủ các yêu cầu, phiếu đánh giá tiêu chí cụ thể, có tính khả thi, phù hợp với điều kiện của nhà trường và địa phương. Phần kết luận nêu được tổng quan công tác tự đánh giá của nhà trường. Chất lượng giáo dục của nhà trường được cải thiện, nâng lên rõ rệt.

Đối với cha mẹ trẻ:

Có thêm lòng tin, yên tâm trao gửi con trong nhà trường. Tích cực phối kết hợp với nhà trường trong mọi hoạt động để nâng cao chất lượng giáo dục.

Một số hình ảnh trong quá trình áp dụng sáng kiến:

Bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực giáo viên, nhân viên về hoạt động tự đánh giá 

Hoạt động thực hành, kiểm tra, đánh giá sau bồi dưỡng

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn về các nội dung công việc cần thực hiện trong hoạt động tự đánh giá

Các nhóm công tác thu thập, xử lý, phân tích minh chứng và viết phiếu đánh giá tiêu chí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Phương
Nguồn:MN Bình Thuận Copy link